LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

Aktualności

Zapytanie o cenę - przeprowadzenie usług: doradztwo indywidualne / IPD, doradztwo grupowe, trener pracy w ramach Projektu

 ZAPYTANIE ARCHIWALNE

 

Zapytanie o cenę dotyczące:

 

 1. Przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania/IPD – 120 h
 2. Wyboru wykładowców/instruktorów świadczących usługi społeczne lub/i zawodowe

- trening motywacyjny – 72h

- trening umiejętności społecznych – 72h

- akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości  - 72h

- trening pomocy w poszukiwaniu pracy – 48h

 1. Wyboru trenera pracy świadczącego usługi zawodowe

- indywidualna praca z uczestnikiem/-czką – 120h

 

 

w ramach projektu „Nie=pełnosprawni na rynku pracy 2”

w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja
dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017r. wersja obowiązująca od dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

 1. Zamawiający:

Herman Global Sp. z o.o.

 1. Gabriela Narutowicza 7A/3,40-850 Katowice

NIP 6342776037, REGON 241878486

Biuro Projektu (adres do korespondencji): ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 733 982 587

e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie usługi:

 • indywidualne doradztwo zawodowe / Indywidualny Plan Działania – 120 h
 • trening motywacyjny – 72h
 • trening umiejętności społecznych – 72h
 • akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości - 72h
 • trening pomocy w poszukiwaniu pracy – 48h
 • trener pracy – 120h

Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) na adres Biura Projektu:

 

Herman Global Corporation Sp. z o.o.

Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

 

 

lub

 

wysłać e-mailem na adres: tomasz.jedrysik@everest.com.pl do dnia 11.09.2018 roku do godziny 12:00.

 

 

Osoba/y wyznaczona/e do kontaktów:

 

Tomasz Jędrysik, e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl, tel.: 534 860 120

 

Wykaz załączników:

 • Formularz oferty
 • CV – doradców zawodowych i/lub wykładowców/instruktorów i/lub trenera pracy

Zapytanie ofertowe.pdf

Oferta.docx

 

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz