LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

Aktualności

Zapytanie o cenę - dotyczące przygotowywania, podania i dostarczania ciepłych posiłków oraz poczęstunku na warsztaty i treningi (usługi szkoleniowe)

ZAPYTANIE ARCHIWALNE 

 

Zapytanie o cenę

 

dotyczące przygotowywania, podania i dostarczania ciepłych posiłków oraz poczęstunku

na warsztaty i treningi (usługi szkoleniowe)

 

w ramach projektu pn.: „Nie=pełnosprawni na rynku pracy 2”

w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

wersja obowiązująca z dnia 19 lipca 2017 r. wersja obowiązująca od dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

 

  1. Zamawiający:

Herman Global Sp. z o.o.

Gabriela Narutowicza 7A/3,40-850 Katowice

NIP 6342776037, REGON 241878486

 

Biuro Projektu (adres do korespondencji): ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 733 982 587

e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

Przedmiot zamówienia wraz z opisem:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, podanie i dostawa ciepłych posiłków oraz poczęstunków (2 dania obiadowe, drobne przekąski (ciastka) oraz napoje: kawa, herbata, woda, mleko, itp.).

- Trening motywacyjny – 24 os. x 3 dni zajęć, w podziale na 3 grupy.

- Trening umiejętności społecznych - 24 os. x 3 dni zajęć, w podziale na 3 grupy.

- Akademia Poszukiwania Pracy i Przedsiębiorczości - 24 os. x 3 dni zajęć, w podziale na 3 grupy.

- Trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera - 24 os. x 2 dni zajęć, w podziale na 3 grupy.

 

Każda grupa liczyć będzie średnio po 8 uczestników. Ilość dni szkoleń: 24UP x 11 dni = 264 osobodni.

 

Forma, miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) na adres Biura Projektu:

 

Herman Global Corporation Sp. z o.o.

Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 534 860 120

e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

lub

 

wysłać e-mailem na adres: tomasz.jedrysik@everest.com.pl do dnia 11.09.2018 roku do godziny 12:00.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Oferta.docx

 

 

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz