LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

Aktualności

Zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego/terapeutycznego

ZAPYTANIE ARCHIWALNE 

 

Zapytanie o cenę

 

dotyczące przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego/terapeutycznego:

 

- indywidualne wsparcie psychologiczne/terapeutyczne – 240 h

 

w ramach projektu „Nie=pełnosprawni na rynku pracy 2”

w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
z 19 lipca 2017r. , wersja obowiązująca od dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

Zamawiający:

Herman Global Sp. z o.o.

Gabriela Narutowicza 7A/3,40-850 Katowice

NIP 6342776037, REGON 241878486

 

Biuro Projektu (adres do korespondencji): ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 733 982 587

e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie usługi:

-  indywidualne wsparcie psychologiczno / terapeutyczne – 240h.

 

Określenie i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez psychologa:

- indywidualnego wsparcia psychologicznego / terapeutycznego dla każdego Uczestnika/-czki projektu 24 os. – 240 h (10h/1os.)

 

  1. Forma zajęć: stacjonarna/indywidualna,
  2. Liczebność i charakterystyka osób: 24 osoby z niepełnosprawnościami, w tym mogą być: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
  3. Cel i zadania diagnoza problemów i zasobów Uczestników i Uczestniczek projektu i ich wsparcie, pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów osobistych, przezwyciężanie kryzysów życiowych, wykorzystywanie w pełni osobistych uzdolnień, skuteczne kierowanie swoim życiem i życiem swojej rodziny, sprawniejsze funkcjonowanie w życiu, poprzez kształtowanie pozytywnego myślenia i optymistycznej postawy, współpraca z doradcą przy tworzeniu ścieżki reintegracji zawodowej.
  4. Harmonogram zajęć będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą.

 

Zajęcia będą odbywać się w godzinach pomiędzy godziną 8:00 a 21:00. Miejsce prowadzenia zajęć na terenie powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, miasta Tychy.

 

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) na adres Biura Projektu:

 

Herman Global Corporation Sp. z o.o.

Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 534 860 120

e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

lub

 

wysłać e-mailem na adres: tomasz.jedrysik@everest.com.pl do dnia 11.09.2018 roku do godziny 12:00.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Oferta.docx

 

 

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz