LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

Aktualności

Zapytanie o cenę dotyczące: Usługi zapewnienia wynajmu sal na indywidualne i grupowe wsparcie Uczestników Projektu

ZAPYTANIE ARCHIWALNE

 

Zapytanie o cenę dotyczące:

 

  1. Usługi zapewnienia wynajmu sal na indywidualne wsparcie uczestników projektu w wymiarze: 480h

 

  1. Usługi zapewnienia wynajmu sal na grupowe wsparcie uczestników projektu w
    wymiarze: 264h

 

 

w ramach projektu „Nie=pełnosprawni na rynku pracy 2”

w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja
dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017r. wersja obowiązująca od dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

  1. Zamawiający:

 

Herman Global Sp. z o.o.

 

Gabriela Narutowicza 7A/3,40-850 Katowice

NIP 6342776037, REGON 241878486

Biuro Projektu (adres do korespondencji): ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 733 982 587

e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia wynajmu sal na indywidualne wsparcie uczestników projektu w wymiarze 480h i grupowe wsparcie dla uczestników projektu w wymiarze 264h.

 

Określenie i opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem Sali na:

 

Przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania/IPD (indywidualne wsparcie) – 120

 

Świadczenie usług społecznych lub/i zawodowych (grupowe wsparcie)

- trening motywacyjny – 72h

- trening umiejętności społecznych – 72h

- akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości  - 72h

- trening pomocy w poszukiwaniu pracy – 48h

 

Świadczenie usługi trenera pracy (indywidualne wsparcie):

- indywidualna praca z uczestnikiem/-czką – 120h

 

Wsparcie psychologiczne/terapeutyczne (indywidualne wsparcie) – 240 h

 

Wsparcie będzie się odbywało na terenie powiatu pszczyńskiego, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i miasta Tychy w ciągu  CAŁEGO TYGODNIA, tj. od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 8:00-21:00 (godziny mogą ulec zmianie), w ustalonych terminach w zależności od zainteresowania
i możliwości uczestników. 

 

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) na adres Biura Projektu:

 

Herman Global Corporation Sp. z o.o.

Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 534 860 120

e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

lub

 

wysłać e-mailem na adres: tomasz.jedrysik@everest.com.pl do dnia 11.09.2018 roku do godziny 12:00.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Oferta.docx

 

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz