LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

Aktualności

Zapytanie o cenę - dotyczące realizacji usługi specjalisty ds. zatrudnienia (staży) w wymiarze 540h

 ZAPYTANIE ARCHIWALNE

 

Zapytanie o cenę

 

dotyczące realizacji usługi specjalisty ds. zatrudnienia (staży) w wymiarze 540h:

 

w ramach projektu „Nie=pełnosprawni na rynku pracy 2”

w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
z 19 lipca 2017r. , wersja obowiązująca od dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zamawiający:

Herman Global Sp. z o.o

Gabriela Narutowicza 7A/3,40-850 Katowice

NIP 6342776037, REGON 241878486

 

Biuro Projektu (adres do korespondencji):

ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 733 982 587

e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie usługi:

-  indywidualne wsparcie specjalisty ds. zatrudnienia (staży) – 540h.

 

Określenie i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest indywidualne wsparcie specjalisty ds. zatrudnienia (staży) w wymiarze 540h (18 osób x 30h/os.):

 

  1. Forma wsparcia: stacjonarna/mobilna/zdalna/indywidualna – w zależności od etapu realizacji wsparcia,
  2. Liczebność i charakterystyka osób: 18 osób z niepełnosprawnościami, w tym mogą być: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
  3. Cel i zadania: indywidualna praca z Uczestnikiem/-czką, poszukiwanie dla nich miejsca stażu (telefonicznie lub przez bezpośrednie wizyty u pracodawców), odpowiednich dla uczestników pod względem posiadanej przez niech wiedzy i kwalifikacji a docelowo poszukuje miejsc pracy dla uczestników projektu, w oparciu o IPD, tworzenie baz danych dotyczących kwalifikacji posiadanych przez Uczestników, informacji o wolnych miejscach pracy, analiza rynku pracy, negocjacje warunków stażu/pracy dla uczestników projektu oraz udzielanie pomocy pracodawcom w ustaleniu tych warunków, współpraca z komórkami analiz lokalnego rynku pracy w zakresie identyfikowania i przewidywania zmian gospodarczych oraz zapotrzebowania na pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.
  4. Harmonogram spotkań i podejmowanych działań będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą.

 

Spotkania będą odbywać się w godzinach pomiędzy godziną 8:00 a 21:00. Usługa będzie realizowana na terenie powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, miasta Tychy.

 

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) na adres Biura Projektu:

 

Herman Global Corporation Sp. z o.o.

Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 534 860 120

e-mail: tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

lub

 

wysłać e-mailem na adres: tomasz.jedrysik@everest.com.pl do dnia 30.11.2018 roku do godziny 15:00.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Oferta.docx

 

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz