LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

Aktualności

Ruszyła rekrutacja do nowego projektu dla młodych! Staże i szkolenia!

logo kolor PO WER

 

Herman Global Corporation Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Twój czas na pracę"

 

 

plakat_promocyjny.jpg

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 100 osób młodych w tym niepełnosprawnych,

w wieku 18 -29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z terenu województwa śląskiego.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 547 749,94 zł

 

Zapraszamy ww. osoby do udziału w nowym projekcie 
pn. "Twój czas na pracę"             

 

                     Rekrutacja trwa od 01.09.2019 do wyczerpania miejsc                           

(nie dłużej niż IX 2020r.).

 

 

W ramach projektu oferujemy:

 

  • doradztwo indywidualne,
  • trening motywacyjny i kształtowania umiejętności społecznych,
  • wsparcie psychologiczne,
  • opracowanie Indywidualnych Planów Działań,
  • szkolenia zawodowe przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji i potrzeb rynku pracy,
  • 4 miesięczne staże,
  • zajęcia motywacyjne z coachem,
  • pośrednictwo pracy przez cały okres realizacji projektu.

 

                     

 

Szczegóły uzyskasz pod nr telefonu:

733-982-587         

adresem email:

projekt121hgc@gmail.com

www.hermangc.pl

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

1.Regulamin udziału w projekcie

 

2. Formularz zgłoszeniowy

 

3.Harmonogram form wsparcia

 

4.plakat informacyjny.doc

 

 

Zapraszamy!

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Herman Global Corporation Sp. z o.o.,

NIP:6342776037, dalej „Administrator”.
Dane kontaktowe Administratora : E-mail: hgc.kontakt@gmail.com, tel. 733-982-587
2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą, np. realizacji usługi szkoleniowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawna prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu :
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- statystycznych oraz dowodowych na wypadek potrzeby wykazania określonych faktów;
- oferowania Państwu przez nas nowych usług;
- monitorowania Państwa potrzeb w związku z projektami i szkoleniami,
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań;
d. w przypadku realizacji projektów jako Beneficjent któremu dane zostały powierzone w celu realizacji obowiązków związanych z projektem, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
e. w pozostałym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o pisemną zgodę.
3. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów dot. dofinansowań, refundacji, rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień. Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku, marketing) dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji, organy kontrolne), a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu umów, podwykonawcy, wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia w zakresie koniecznym do realizacji umów.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, poprawiania danych;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
e. jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów, realizacji usługi czy uczestnictwa w realizowanym projekcie.

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz