LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty - szkolenie zawodowe w ramach Projektu 9.1.5 (pomoc kuchenna)

ZAPYTANIE ARCHIWALNE

 

w związku z realizacją projektu pt. „Nie=pełnosprawni na rynku pracy 2”, na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0453/17-00,

Herman Global Corporation Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenia indywidualnego szkolenia „Pomoc kuchenna”

  1. Liczba godzin szkolenia: 30 godzin zegarowych
  2. Forma zajęć: stacjonarna/indywidualna na terenie m. Pszczyna
  3. Liczba uczestników: 1 osoba z niepełnosprawnościami (osoba zamieszkała w Pszczynie)

Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą

lub

Wykonawca zapewni (łącznie 3 warunki), że kurs zawodowy zakończy się:

  1. a) Wydaniem certyfikatu z opisem efektów uczenia się,
  2. b) Egzaminem, który zostanie przeprowadzony z zapewnieniem rozdzielności funkcji procesów kształcenia oraz walidacji,
  3. c) Wykonawca przedstawi pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży lub związku branżowego, zrzeszającego

pracodawców danej branży

Termin realizacji: Od dnia podpisania umowy do 14.07.2019r

 

Całościowa realizacja szkolenia obejmuje m.in.:

 

koszt personelu do przeprowadzenia zajęć,

koszty niezbędnych badań lekarskich jeśli przy danym szkoleniu będą one wymagane,

koszt dysponowania salą i odpowiednim sprzętem (w tym dla osób z niepełnosprawnością),

zapewnienie materiałów szkoleniowych,

koszty przeprowadzenia szkolenia,

koszt egzaminu,

koszt certyfikatu,

ubezpieczenie NNW na okres realizacji szkolenia

należne podatki zgodnie z obowiązującym prawem,

prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy,

koszt dojazdu Uczestników na zaj ęcia

koszt powrotu Uczestników z zaję ć

koszt dojazdu trenera do miejsca szkolenia,

inne niezbędne koszty i opłaty pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z właściwą realizacją umowy.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) na adres Biura Projektu:

 

Herman Global Corporation Sp. z o.o.

Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

 

lub

 

wysłać e-mailem na adres: 9.1.5.niepelnosprawni@gmail.com lub tomasz.jedrysik@everest.com.pl

 

do dnia 05.06.2019r., do godziny 09:00.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Oferta.docx

 

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz